© 2024 vogelvereniging Laarbeek
Vogelvereniging Laarbeek
Een bijzondere woongemeenschap Door de jaren heen probeer ik mijn tuin zoveel mogelijk vogelvriendelijk in te richten met allerlei planten en struiken die beschutting en nestgelegenheid bieden voor vogels. Naast vogelfokker ben ik ook een fervent natuur- en vogelliefhebber, wat volgens bepaalde personen en organisaties niet samen (kan) gaan. Niet alleen bomen en struiken maar ook nestkasten en bijvoorbeeld een overdekte houtopslag bieden rust en nestgelegenheid. Ieder jaar opnieuw wordt door diverse vogels dankbaar gebruik gemaakt van deze beschutting voor nest en slaap. In mijn tuin heb ik enkele jaren geleden een acacia geplant die inmiddels groots uitgegroeid is en door het knotten ervan mooie vergroeiingen zijn ontstaan. De boom is ook begroeid met Hedera tot enkele meters boven de grond. Aan deze boom heb ik ook een mezenkast opgehangen die door de jaren heen ook al tientallen jonge kool- en pimpelmezen heeft opgeleverd. Het is telkens weer een mooi gezicht hoe intensief de oudervogels hun kroost verzorgen. Door de tijd heen hebben ook andere vogels al van deze nestgelegenheid gebruik gemaakt.Afgelopen jaar was wel heel erg bijzonder. Op 1 mei was de peildatum en hebben maar liefst 5 verschillende soorten vogels hun “intrek” genomen in deze acacia. Als eerste heeft de Turkse tortel een nest gebouwd en hebben 2 jonge duiven het levenslicht aanschouwt. Regelmatig kwam ook de pimpel- en koolmezen de nestkast inspecteren. Beide paartjes toonde belangstelling maar uiteindelijk heeft het koolmezenpaar intrek genomen en sleepte volop met restmateriaal. Intussen vertoonde enkele heggenmussen hun vlinderende baltsvlucht rond en in de boom en zochten en vonden een geschikte nestplaats op ooghoogte meer aan de achterzijde in de Hedera. Een koppel merels hadden reeds vroeg in het voorjaar hun belangstelling getoond maar nestelde eerst bij de buren waar ze, nadat hun nest voltooid was, werden verjaagd. Uiteindelijk besloten zij dan ook om gebruik te maken van de beschutting en bouwde hun nest in een wig van enkele takken in mijn acacia en na een zo’n twee weken broeden kwamen 3 jonge merels uit het ei gekropen. Door de tijd heen kwam ook wel eens een winterkoninkje op bezoek in mijn tuin en bezocht regelmatig de overdekte houtopslag. Dit bezoek werd frequenter en luid fluitend bakende hij zijn territorium af vanaf een hoge tak in de acacia. Op een gegeven moment was hij druk doende met het aanslepen van mos en fijne plantenworteltjes in de houtopslag. Enkele dagen later had hij meer aandacht voor de bonte Hedra die tegen mijn vogelverblijf groeit en bouwde een nieuw nest, weliswaar dicht bij de grond. Weer een paar dagen later zag ik dat hij ook zijn voorkeur had voor de Hedra van de acacia. Nu de drie nestjes klaar waren kwam het vrouwtje om haar keuze te maken. Ogenschijnlijk vond zij het wel moeilijk om de juiste keuze te maken. Over en weer werden de nesten bezocht en geïnspecteerd en uiteindelijk voor het nest in de acacia gekozen. Intussen zijn de jonge tortels al behoorlijk gegroeid en hebben het nest reeds verlaten. De meeste bewoners koesterden hun legsel en sommige waren al met broeden begonnen. Door het grote aantal jongen dat mogelijk geboren gaat worden is de voedselconcurrentie niet groot te noemen ondanks dat de meeste hun jongen grootbrengen met insecten en wormen maar gelukkig woon ik in een vrij groen deel van het dorp, dus voedsel genoeg. Achter mijn tuin is een weiland waar wat geitjes lopen, dat zorgt voor voldoende regenwormen voor de jong merels. De heggenmussen scharrelen wat rond in de tuin tussen de planten en pikken ook nog wat gemorste zaden op van mijn vogels en de koolmezen vinden ook voldoende rupsjes etc. De winterkoninkjes zullen het met wat kleinere insecten en bladluizen moeten doen, maar deze zullen te zijner tijd ook voldoende aanwezig zijn mits de temperatuur wat zal stijgen. Ondanks de verscheidenheid en territoriumgedrag zijn deze vogelsoorten erg verdraagzaam naar elkaar toe, daar zou de mensheid een voorbeeld aan kunnen nemen.Naast mijn eigen vogelkweek geeft deze manier van meewerken aan het in stand houden van vogelsoorten ook veel voldoening en ik leer er ook weer van zoals het gedrag en onderlinge verstandhouding. Ik heb genoten van het uiteindelijke resultaat wat deze ene boom opgeleverd aan jonge nakweek. Gerard van den Akker
© 2024 vogelvereniging Laarbeek
Vogelvereniging Laarbeek
Een bijzondere woongemeenschap Door de jaren heen probeer ik mijn tuin zoveel mogelijk vogelvriendelijk in te richten met allerlei planten en struiken die beschutting en nestgelegenheid bieden voor vogels. Naast vogelfokker ben ik ook een fervent natuur- en vogelliefhebber, wat volgens bepaalde personen en organisaties niet samen (kan) gaan. Niet alleen bomen en struiken maar ook nestkasten en bijvoorbeeld een overdekte houtopslag bieden rust en nestgelegenheid. Ieder jaar opnieuw wordt door diverse vogels dankbaar gebruik gemaakt van deze beschutting voor nest en slaap. In mijn tuin heb ik enkele jaren geleden een acacia geplant die inmiddels groots uitgegroeid is en door het knotten ervan mooie vergroeiingen zijn ontstaan. De boom is ook begroeid met Hedera tot enkele meters boven de grond. Aan deze boom heb ik ook een mezenkast opgehangen die door de jaren heen ook al tientallen jonge kool- en pimpelmezen heeft opgeleverd. Het is telkens weer een mooi gezicht hoe intensief de oudervogels hun kroost verzorgen. Door de tijd heen hebben ook andere vogels al van deze nestgelegenheid gebruik gemaakt.Afgelopen jaar was wel heel erg bijzonder. Op 1 mei was de peildatum en hebben maar liefst 5 verschillende soorten vogels hun “intrek” genomen in deze acacia. Als eerste heeft de Turkse tortel een nest gebouwd en hebben 2 jonge duiven het levenslicht aanschouwt. Regelmatig kwam ook de pimpel- en koolmezen de nestkast inspecteren. Beide paartjes toonde belangstelling maar uiteindelijk heeft het koolmezenpaar intrek genomen en sleepte volop met restmateriaal. Intussen vertoonde enkele heggenmussen hun vlinderende baltsvlucht rond en in de boom en zochten en vonden een geschikte nestplaats op ooghoogte meer aan de achterzijde in de Hedera. Een koppel merels hadden reeds vroeg in het voorjaar hun belangstelling getoond maar nestelde eerst bij de buren waar ze, nadat hun nest voltooid was, werden verjaagd. Uiteindelijk besloten zij dan ook om gebruik te maken van de beschutting en bouwde hun nest in een wig van enkele takken in mijn acacia en na een zo’n twee weken broeden kwamen 3 jonge merels uit het ei gekropen. Door de tijd heen kwam ook wel eens een winterkoninkje op bezoek in mijn tuin en bezocht regelmatig de overdekte houtopslag. Dit bezoek werd frequenter en luid fluitend bakende hij zijn territorium af vanaf een hoge tak in de acacia. Op een gegeven moment was hij druk doende met het aanslepen van mos en fijne plantenworteltjes in de houtopslag. Enkele dagen later had hij meer aandacht voor de bonte Hedra die tegen mijn vogelverblijf groeit en bouwde een nieuw nest, weliswaar dicht bij de grond. Weer een paar dagen later zag ik dat hij ook zijn voorkeur had voor de Hedra van de acacia. Nu de drie nestjes klaar waren kwam het vrouwtje om haar keuze te maken. Ogenschijnlijk vond zij het wel moeilijk om de juiste keuze te maken. Over en weer werden de nesten bezocht en geïnspecteerd en uiteindelijk voor het nest in de acacia gekozen. Intussen zijn de jonge tortels al behoorlijk gegroeid en hebben het nest reeds verlaten. De meeste bewoners koesterden hun legsel en sommige waren al met broeden begonnen. Door het grote aantal jongen dat mogelijk geboren gaat worden is de voedselconcurrentie niet groot te noemen ondanks dat de meeste hun jongen grootbrengen met insecten en wormen maar gelukkig woon ik in een vrij groen deel van het dorp, dus voedsel genoeg. Achter mijn tuin is een weiland waar wat geitjes lopen, dat zorgt voor voldoende regenwormen voor de jong merels. De heggenmussen scharrelen wat rond in de tuin tussen de planten en pikken ook nog wat gemorste zaden op van mijn vogels en de koolmezen vinden ook voldoende rupsjes etc. De winterkoninkjes zullen het met wat kleinere insecten en bladluizen moeten doen, maar deze zullen te zijner tijd ook voldoende aanwezig zijn mits de temperatuur wat zal stijgen. Ondanks de verscheidenheid en territoriumgedrag zijn deze vogelsoorten erg verdraagzaam naar elkaar toe, daar zou de mensheid een voorbeeld aan kunnen nemen. Naast mijn eigen vogelkweek geeft deze manier van meewerken aan het in stand houden van vogelsoorten ook veel voldoening en ik leer er ook weer van zoals het gedrag en onderlinge verstandhouding. Ik heb genoten van het uiteindelijke resultaat wat deze ene boom opgeleverd aan jonge nakweek. Gerard van den Akker
Vogelvereniging Laarbeek
© 2024 vogelvereniging Laarbeek
Een bijzondere woongemeenschap Door de jaren heen probeer ik mijn tuin zoveel mogelijk vogelvriendelijk in te richten met allerlei planten en struiken die beschutting en nestgelegenheid bieden voor vogels. Naast vogelfokker ben ik ook een fervent natuur- en vogelliefhebber, wat volgens bepaalde personen en organisaties niet samen (kan) gaan. Niet alleen bomen en struiken maar ook nestkasten en bijvoorbeeld een overdekte houtopslag bieden rust en nestgelegenheid. Ieder jaar opnieuw wordt door diverse vogels dankbaar gebruik gemaakt van deze beschutting voor nest en slaap. In mijn tuin heb ik enkele jaren geleden een acacia geplant die inmiddels groots uitgegroeid is en door het knotten ervan mooie vergroeiingen zijn ontstaan. De boom is ook begroeid met Hedera tot enkele meters boven de grond. Aan deze boom heb ik ook een mezenkast opgehangen die door de jaren heen ook al tientallen jonge kool- en pimpelmezen heeft opgeleverd. Het is telkens weer een mooi gezicht hoe intensief de oudervogels hun kroost verzorgen. Door de tijd heen hebben ook andere vogels al van deze nestgelegenheid gebruik gemaakt.Afgelopen jaar was wel heel erg bijzonder. Op 1 mei was de peildatum en hebben maar liefst 5 verschillende soorten vogels hun “intrek” genomen in deze acacia. Als eerste heeft de Turkse tortel een nest gebouwd en hebben 2 jonge duiven het levenslicht aanschouwt.Regelmatig kwam ook de pimpel- en koolmezen de nestkast inspecteren. Beide paartjes toonde belangstelling maar uiteindelijk heeft het koolmezenpaar intrek genomen en sleepte volop met restmateriaal. Intussen vertoonde enkele heggenmussen hun vlinderende baltsvlucht rond en in de boom en zochten en vonden een geschikte nestplaats op ooghoogte meer aan de achterzijde in de Hedera. Een koppel merels hadden reeds vroeg in het voorjaar hun belangstelling getoond maar nestelde eerst bij de buren waar ze, nadat hun nest voltooid was, werden verjaagd. Uiteindelijk besloten zij dan ook om gebruik te maken van de beschutting en bouwde hun nest in een wig van enkele takken in mijn acacia en na een zo’n twee weken broeden kwamen 3 jonge merels uit het ei gekropen. Door de tijd heen kwam ook wel eens een winterkoninkje op bezoek in mijn tuin en bezocht regelmatig de overdekte houtopslag. Dit bezoek werd frequenter en luid fluitend bakende hij zijn territorium af vanaf een hoge tak in de acacia. Op een gegeven moment was hij druk doende met het aanslepen van mos en fijne plantenworteltjes in de houtopslag. Enkele dagen later had hij meer aandacht voor de bonte Hedra die tegen mijn vogelverblijf groeit en bouwde een nieuw nest, weliswaar dicht bij de grond. Weer een paar dagen later zag ik dat hij ook zijn voorkeur had voor de Hedra van de acacia. Nu de drie nestjes klaar waren kwam het vrouwtje om haar keuze te maken. Ogenschijnlijk vond zij het wel moeilijk om de juiste keuze te maken. Over en weer werden de nesten bezocht en geïnspecteerd en uiteindelijk voor het nest in de acacia gekozen. Intussen zijn de jonge tortels al behoorlijk gegroeid en hebben het nest reeds verlaten. De meeste bewoners koesterden hun legsel en sommige waren al met broeden begonnen. Door het grote aantal jongen dat mogelijk geboren gaat worden is de voedselconcurrentie niet groot te noemen ondanks dat de meeste hun jongen grootbrengen met insecten en wormen maar gelukkig woon ik in een vrij groen deel van het dorp, dus voedsel genoeg. Achter mijn tuin is een weiland waar wat geitjes lopen, dat zorgt voor voldoende regenwormen voor de jong merels. De heggenmussen scharrelen wat rond in de tuin tussen de planten en pikken ook nog wat gemorste zaden op van mijn vogels en de koolmezen vinden ook voldoende rupsjes etc. De winterkoninkjes zullen het met wat kleinere insecten en bladluizen moeten doen, maar deze zullen te zijner tijd ook voldoende aanwezig zijn mits de temperatuur wat zal stijgen. Ondanks de verscheidenheid en territoriumgedrag zijn deze vogelsoorten erg verdraagzaam naar elkaar toe, daar zou de mensheid een voorbeeld aan kunnen nemen.Naast mijn eigen vogelkweek geeft deze manier van meewerken aan het in stand houden van vogelsoorten ook veel voldoening en ik leer er ook weer van zoals het gedrag en onderlinge verstandhouding. Ik heb genoten van het uiteindelijke resultaat wat deze ene boom opgeleverd aan jonge nakweek. Gerard van den Akker